Schade

Deze service staat in het logo vermeld en dat is niet voor niets. Omdat onze oorsprong ligt in schaderegeling, waaronder het aansprakelijkheidsrecht en verkeersrecht, behoren wij zeker tot de meer deskundige schaderegelaars in de regio. Dat is uiteraard een groot voordeel voor onze relaties. Wij gaan niet zomaar akkoord met een negatief standpunt van een verzekeraar. Waar de polisvoorwaarden ruimte bieden, hoe klein die ruimte ook is, zal worden getracht een afwijzend standpunt te laten heroverwegen op basis van heldere en steekhoudende argumenten. Wij worden daarvoor alom gerespecteerd. Ook door verzekeraars.

Ook ondernemers, instellingen en particulieren welke (nog) geen relatie zijn van ons kantoor melden zich met enige regelmaat met het verzoek om second opinion en/of letselschade. Zelfs collega’s van andere kantoren maken daar gebruik van. Niet zelden wordt alsnog een (geheel of gedeeltelijk) positief resultaat behaald waar anderen al waren gestrand.

Lijdt u lichamelijk letsel door een verkeersongeval, een ongeval op uw werk of door een medische fout? Wij zorgen dat u –meestal kosteloos!– wordt bijgestaan door een deskundige letselschade-advocaat, welke eveneens onafhankelijk is en nimmer voor een verzekeraar werkt. Geen verstrengelde belangen dus. Ons kantoor werkt daartoe samen met:
Keuning Letselschade Advocaten te Leeuwarden.