• slide 6
  • slide 4
  • slide 2

Behartiging verzekeringsbelangen

Wij zijn Klaver Assurantiën. Wij behartigen de verzekeringsbelangen van vooral bedrijven en instellingen, maar ook voor particulieren. Eigenaar Sikko Klaver heeft decennia lang ervaring, zeker ook in verzekerings- oplossingen voor grote en afwijkende risico’s.

Wij kennen vrijwel alle relaties van ons kantoor. Heel vaak persoonlijk. Bij ons kantoor geen keuzemenu als u ons belt maar gewoon direct iemand aan de lijn. En mocht dat even niet kunnen dan zien wij dat u heeft gebeld en bellen wij z.s.m. terug. En dus niet over een week. Bij ons bent u nog een gewaardeerde relatie en geen relatie’nummer’. U kunt ons voor dringende zaken altijd bellen. Ook –redelijkerwijs– ‘s-avonds en in het weekend. Nemen wij even niet op dan stuurt u ons direct een whatsapp- of e-mailbericht.

Wij staan ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zijn aangesloten bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).

Onafhankelijk

Wij zijn volledig onafhankelijk – ook financieel – van welke verzekeraar of bankinstelling dan ook en dat in tegenstelling tot een groot aantal andere assurantie-tussenpersonen.
Dit betekent o.a. dat verzekeraars en/of banken geen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van ons kantoor. En dat betekent ook alle vrijheid om vanuit het belang van onze relaties zaken te doen met en risico’s onder te brengen bij die risicodragers die de beste condities, premies en continuïteit kunnen leveren. Die risicodragers kunnen regionale of landelijke verzekeraars zijn of assuradeuren welke nationaal of internationaal werken.

Het gevolg van deze onafhankelijkheid brengt tevens met zich mee dat er bij het behandelen van schades slechts één belang telt en dat is het belang van de cliënt en niet die van de verzekeraar die het risico draagt en de schade moet uitkeren.