• slide 6
  • slide 4
  • slide 2

Behartiging verzekeringsbelangen

Klaver Assurantiën behartigt de verzekeringsbelangen van bedrijven, instellingen en particulieren. Eigenaar Sikko Klaver heeft decennia lang ervaring en heeft in de regio een zeer goede naam opgebouwd.

Klaver Assurantiën staat ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is aangesloten bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).

Onafhankelijk

Klaver Assurantiën is volledig – ook financieel – onafhankelijk van welke verzekeraar of bankinstelling dan ook en dat in tegenstelling tot een groot aantal andere assurantie-intermediairs.
Dit betekent o.a. dat verzekeraars en/of banken geen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van het kantoor. Dat betekent alle vrijheid om vanuit het belang van de cliënt zaken te doen met en risico’s onder te brengen bij die risicodragers die de beste condities, premies en continuïteit kunnen leveren. Die risicodragers kunnen regionale of landelijke verzekeraars zijn of assuradeuren die nationaal of internationaal werken.

Het gevolg van deze onafhankelijkheid brengt tevens met zich mee dat er bij het behandelen van schades slechts één belang telt en dat is het belang van de cliënt en niet die van de verzekeraar die het risico draagt en de schade moet uitkeren.