Schadeservice

Deze service staat in het logo vermeld en dat is niet voor niets. Klaver behoort zeker tot de meest deskundige schaderegelaars in de regio. Dat is uiteraard een groot voordeel voor de cliënt. Klaver gaat niet zomaar akkoord met het standpunt van een verzekeraar. Waar de polisvoorwaarden ruimte bieden, hoe klein die ruimte ook is, zal worden getracht een afwijzend standpunt te laten heroverwegen op basis van heldere en steekhoudende argumenten. Klaver wordt daarvoor alom gerespecteerd. Ook door verzekeraars.

Ook ondernemers en particulieren welke (nog) geen cliënt zijn melden zich met enige regelmaat met het verzoek om second opinion en/of letselschade. Zelfs collega’s van andere kantoren maken daar gebruik van. Niet zelden wordt alsnog een (geheel of gedeeltelijk) positief resultaat behaald waar anderen al waren gestrand.