Klaver meent dat het zijn plicht is om in alle voorkomende situaties in de totale verzekeringsmarkt – en in overleg met cliënten – te zoeken naar een goede risicodekking en dat tegen een adequate premie. Daarbij telt alleen het belang van cliënten, net zoals dat het geval is bij mogelijke schaden en vooral dán. Deze mentaliteit maakt dat cliënten niet hoeven te twijfelen aan de positie van Klaver als assurantie-bemiddelaar.

Zo’n benadering is per definitie niet aanwezig indien bijvoorbeeld rechtstreeks zaken wordt gedaan met zogeheten “Direct Writers”. Dit is een beperkte groep verzekeraars die direct zaken doet met verzekerden. Dit geldt tevens voor Banken die een eigen verzekeringsmaatschappij hebben of daarmee andersoortige relaties onderhouden. Met name in het geval van schade moet dan immers zaken worden gedaan met een partij die in principe juist het tegenovergestelde belang heeft, namelijk beperking van de schadelast. Bovendien kan een dergelijke partij slechts eigen producten tegen de door hen vastgestelde premies aanbieden.

Ook assurantiekantoren (captives) waarvan het eigendom geheel of ten dele in handen is van verzekeraars hebben niet die onafhankelijke positie. Uiteindelijk zal dan immers de aandeelhouder bij de keuze van de risicodrager en bij de schadeafwikkeling invloed kunnen uitoefenen op de handelwijze van een dergelijk kantoor. Assurantiekantoren in het bezit van banken kan eveneens leiden tot ongewenste situaties, zoals misbruik van economische macht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan koppelverkoop.